การบริจาคของคุณทำให้เกิดความแตกต่าง!

กำไรจากการขายของเรานำไปสู่การจัดตั้งกองทุน Petsmile Animal Nurse เพื่อช่วยเหลือสัตว์เก่าและป่วยด้วยโอกาสในการรักษาชีวิตสัตว์หลายพันตัวที่เราได้ช่วยชีวิตและรอดชีวิตผ่านการรักษาในโรงพยาบาล Petsmile Animal Nurse, Voice Foundation, Hua Hin Dog Center และหน่วยสุนัข กองทัพฮันเตอร์ที่ 46 ในเขตชายแดน อ.รือเสาะ นราธิวาส สิ่งที่เราคาดหวังจากโครงการนี้คือความรู้เกี่ยวกับการขยายและโอกาสในการปรับปรุงชีวิตของสัตว์เลี้ยงนับพันและครัวเรือนไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเรา

ขอบคุณที่ช่วยรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น! ด้วยการบริจาคของคุณ เราสามารถช่วยเหลือที่พักพิงและช่วยเหลือทั่วประเทศที่ทำงานเพื่อช่วยให้สุนัขหาครอบครัวได้ตลอดไป

เงินบริจาคของคุณไปช่วยเหลือสุนัขผ่านโครงการให้ที่พักพิง/ช่วยเหลือช่วยเหลือทั่วประเทศของเรา ขอบคุณที่ช่วยสัตว์เลี้ยง